Brøndby Havn, den nordligste lystbådehavn i Køge Bugt Strandpark, og hjemhavn for sejlklubber, et voksende erhvervsliv og en masse glade bådejere, der alle har en interesse i at bevare et sikkert havne- og foreningsliv.

I samarbejde med Dansk Alarm Sikring har Brøndby Havn fået en løsning, der både tyverisikrer området og bygninger samtidig med, at den nye erhvervsalarm virker kriminalitetsforebyggende.

 

Special-programmerede kameraer sørger for sikkerhed

Ved hjælp af proaktiv videoovervågning skaber Dansk Alarm Sikring et sikkert miljø i Brøndby Havn med højteknologiske PTZ-kameraer, der kan programmeres til at opfange og derefter følge lige præcis, hvad du vil have dem til at følge.

“Vi havde nogle møder inden, hvor vi planlage det her, så vi kunne få den know-how de har, så vi kunne få skræddersyet alle de kameraer, som vi har fået” – Sten Qvist. 

Brøndby Havn havde et behov for at kunne holde øje med, hvem der kommer ind og ud af havnen fra havneindløbet i forhold til at kriminalitetsforebygge, så man i tilfælde af en hændelse, har styr på, hvem der har været i havnen. Ligeså vel, som der var et behov for at videoovervåge personer, der kommer på tidspunkter de ikke burde – fra land og fra vand.

 

Hændelse i Københavns Havn hævede behov for skærpelse af kriminalitetsforebyggelse i Brøndby Havn

Efter den tragiske hændelse i Københavns Havn, hvor en ung dame mistede livet i en vandscooter ulykke, flygtede gerningsmændene til Brøndby Havn. Det har ledt Brøndby Havn til skærpe deres overvågning, hvor særligt havneindløbet har fået et nyt fokus, så de har styr på, hvem der kommer og sejler igen fra havnen. 

 

Alle havnens bygninger er alarmsikret

Ikke nok med, at havnen har et stort ønske, om at sikre brugernes både og foreningslivet, så har der også været et behov for at sikre havnens bygninger mod eventuelle indbrud. Derfor har Dansk Alarm Sikring installeret forsikringsgodkendt tyverialarm til erhverv, som har direkte forbindelse til ISO-certificeret kontrolcentral, som kan sende en lokal vagt afsted til havnen med kort responstid.  

 Jeg kan fuldt ud anbefale Dansk Alarm Sikring i forhold til den know-how og den service, som de yder – det har vi været meget tilfredse med her i Brøndby Havn” – Jesper Kaas, Havnefoged.